ออดิทอเรียม

ลักษณะห้อง

    • ความจุห้องที่รับได้

แปลน

  • พื้นที่:115 ตารางเมตร
  • ความสูง: 05:40 เมตร

theatre
โรงละครสไตล์
75

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมงานคุณภาพ พร้อมให้ดูแลทุกงานประชุมสัมมนาของคุณ


สำรองห้องพัก

Check In Date
Check Out Date