ห้องประชุม 2

พื้นที่จัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ตัวเลือกเค้าโครงห้องพัก

    • ความจุห้องพักของบุคคล
    • NA
    • ขณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ ติดต่อเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

meeting-room
Floor Plan

  • Area: 120 sqm.
  • Height: 3.80 m.

reception
สไตล์ค็อกเทล
40

classroom
สไตล์ห้องเรียน
45

banquet
รูปแบบที่จัดเลี้ยง
60

theatre
โรงละครสไตล์
72

cabaret
สไตล์คาบาเร่ต์
80

boardroom
สไตล์ห้องประชุม
36

u-shape
รูปแบบ U-Shape
30

hollow
สไตล์ฮอลโลว์
36

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมงานคุณภาพ พร้อมให้ดูแลทุกงานประชุมสัมมนาของคุณ


สำรองห้องพัก

Check In Date
Check Out Date