ห้องประชุม 2 และ 3

พื้นที่จัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ตัวเลือกเค้าโครงห้องพัก

    • ความจุห้องพักของบุคคล
    • NA
    • ขณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ติดต่อเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

meeting-room
แปลน

  • พื้นที่:165 ตารางเมตร
  • ความสูง: 3.80 เมตร

reception
สไตล์ค็อกเทล
40

classroom
สไตล์ห้องเรียน
63

banquet
รูปแบบที่จัดเลี้ยง
80

theatre
โรงละครสไตล์
120

cabaret
สไตล์คาบาเร่ต์
110

boardroom
สไตล์ห้องประชุม
48

u-shape
รูปแบบ U-Shape
42

hollow
สไตล์ฮอลโลว์
48

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมงานคุณภาพ พร้อมให้ดูแลทุกงานประชุมสัมมนาของคุณ


สำรองห้องพัก

Check In Date
Check Out Date