ห้องประชุม 4

ตัวเลือกเค้าโครงห้องพัก

    • ความจุห้องพักของบุคคล
    • NA
    • ขณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

meeting room
แปลน

  • พื้นที่:90 ตารางเมตร
  • ความสูง:8.10 เมตร

reception
สไตล์ค็อกเทล
50

classroom
สไตล์ห้องเรียน
45

banquet
รูปแบบที่จัดเลี้ยง
50

theatre
โรงละครสไตล์
60

cabaret
สไตล์คาบาเร่ต์
65

boardroom
สไตล์ห้องประชุม
30

u-shape
รูปแบบ U-Shape
24

hollow
สไตล์ฮอลโลว์
30

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมงานคุณภาพ พร้อมให้ดูแลทุกงานประชุมสัมมนาของคุณ


สำรองห้องพัก

Check In Date
Check Out Date