Holiday Inn Pattaya Family Getaway

พักผ่อนของครอบครัว

ช่วงเวลาพิเศษกับคนที่คุณรัก เพลิดเพลินไปกับการเข้าพัก 2 คืนพร้อมด้วยอาหารเช้า และบัตรผ่านสวนน้ำรามายณะ สำหรับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และคุณหนู 1 ท่าน พร้อมบริการรถ รับ – ส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– สงวนสิทธิ์ให้สำรองห้องพักก่อนเข้าพัก
– ขึ้นอยู่กับอัตราว่างของห้องพัก ณ ช่วงเวลานั้น