Holiday Inn Pattaya Family Getaway

พักผ่อนของครอบครัว

ช่วงเวลาพิเศษกับคนที่คุณรัก เพลิดเพลินไปกับการเข้าพัก 2 คืนพร้อมด้วยอาหารเช้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– สงวนสิทธิ์ให้สำรองห้องพักก่อนเข้าพัก
– ขึ้นอยู่กับอัตราว่างของห้องพัก ณ ช่วงเวลานั้น